คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง งานดำเนินการเอง  
     
คู่มือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง  
     

คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การส่งมอบและรับมอบโครงการ

 
     

 

 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตู้ ปณ.13   ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี  20110   โทรศัพท์ :  038-343884-5 , 038-343869  โทรสาร  :  038-343870 , 038-343891  Voip   :  7442 , 7443
Email : eng09.midscale@gmail.com
ผู้ดูแลเวปไซค์ : ฝ่ายวิศวกรรม
อัพเดท 7/03/2560